شرح خدمات مجموعه :

مهندسی شیمی،نفت،گاز و پتروشیمی - طراحی Plant های نفتی و پتروشیمی و اجزاء مربوطه

مهندسی برق (طراحی و شبيه سازی شبكه ‏های قدرت)

مهندسی صنايع

مهندسی عمران و معدن

نرم ‏افزارهای درخواستی

نظير API, DIN, ASTM بر روی CD و يا بصورت hard copy

كاربری نرم ‏افزارهای مهندسی نظير: طراحی مخازن PVElite‌، طراحی مبدلها B-JAC Aspen، طراحی شبكه ‏های لوله ‏كشی (AutoPlant)

دوره ‏های تئوری آشنايی با مباحث مهندسی نظير: طراحی دستی مبدلها و مخازن، اصول مدلسازی شبكه‏ های لوله كشی

دوره ‏های آشنايی با استانداردها و كدهای بين ‏المللی نظير: ASME ، TEMA و WPS نويسی

برگزاری سمينارهای آشنايی با نرم ‏افزارهای روز دنيا

همكاری و مشاركت در پروژه ‏هايی كه نياز به كاربری نرم ‏افزارهای خاص دارد

معرفی نفرات برجسته و خبره در زمينه بكارگيری نرم ‏افزارهای مهندسی به شركت‏های درخواست كننده

ارائه پشتيبانی همه جانبه به كاربران محترم جهت رفع اشكالات احتمالی نرم ‏افزاری

ارائه مقالات،‌ مراجع و جزوات آموزشی مربوط به نرم ‏افزارها به زبان فارسی و انگليسی

به روز رسانی (upgrade) نرم‏ افزارها