AVEVA ImPLANT-I

ابزار جانبي نرم افزار PDMS

براي انتقال فايلهاي فرمت (*.ISFF) مربوط به نرم افزار Intergraph‌و يا فايلهاي (*.DRV) و (*.DGN) برنامه Microstation‌ به PDMS بكار مي رود. اين برنامه قابليتهايي مانند on-line clash و walk through نيز در اختيار كاربر قرار مي دهد.