CAD Pipe

مدلسازي سه بعدي سيستم هاي لوله كشي

CADPIPE نرم افزاری برای طراحی سه بعدی لوله های فشار قوی، آب و فاضلاب و سایر سیستم های لوله کشی در محیط اتوکد است. این محصول ابزارهای مختلفی برای طراحی شبکه های لوله کشی در اختیار شما قرار میدهد و یکپارچگی آن با محیط اتوکد باعث میشود تا فرایند یادگیری و استفاده از آن بسیار آسان شود. CADPIPE به صورت خودکار مسیر مناسب اجرا و استقرار لوله ها را تعیین میکند، به راحتی تقاطع و زانوهای مورد نظر را به کار میگیرد. تمامی اتصالات در هر لحظه قابل تغییر هستند، ارتفاع لوله ها قابل تغییر است. به سادگی میتوان همبندی های قبلی لوله ها را در پروژه های جدید استفاده کرد. به طور خودکار لوله های آسیب دیده و شکسته قابل تشخیص و تعمیر است و در نهایت قرار دادن اتصالات و لوله ها کنار هم در این برنامه بسیار کار راحتی است.این برنامه از سال 1983 در دسترس عموم قرار گرفته و اکنون در تمامی امور مربوط به طراحی سیستمهای لوله کشی از واحد های تجاری کوچک گرفته تا کارخانه ها و صنایع بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.