AFT FATHOM

مدلسازي و تحليل جريان غير قابل تراكم در داخل لوله و كانال

اين نرم افزار با فراهم نمودن يك محيط منطقي و انعطاف پذير به عنوان يكي از بهترين نرم افزارها در زمينه مدلسازي سيستم و تحليل شبكه هاي لوله كشي شناخته شده است. مشخصات تجهيزات، مراحل تحليل و خروجي كاملا در مدل شماتيكي سيستم مورد نظر نشان داده مي شود. پس از اينكه كاربر سيستم خود را از نظر loop باز يا بسته مشخص نمود، نرم افزار كتابخانه قدرتمند خود را كه شامل انواع سيال، Fittingها، تنظيمات مدل، پمپ، شير كنترل و بسياري موارد ديگر ميباشد، در اختيار كاربر قرار مي دهد. از كاربردهاي اين نرم افزار مي توان موارد زير را نام برد:‌

  1. Pipe Sizing
  2. Pump Selection
  3. Coupled Thermal Analysis
  4. System Operation
  5. Control Valve Selection

امکانات و ویژگی‌ها :

  • محیط گرافیکی مناسب
  • قابلیت استفاده ساده
  • کتابخانه ای غنی از مواد سیال مختلف
  • وجود لوله ها و شیر ها با اندازه ها و قابلیت مختلف
AFT FATHOM