Electronic Corrosion Engineer

انتخاب جنس لوله در محيط هاي با درصد خوردگي زياد

اين نرم افزار جهت انتخاب متريال مناسب براي خطوط جريان و لوله استفاده مي شود. نرم افزار سرعت خوردگي فولاد را در محيطهاي شور و شيرين با در نظر گرفتن كليه گزينه هاي مرتبط برآورد مي نمايد. بعلاوه احتمال معيوب شدن فولاد را با استفاده از روش (CRA) وبا درنظرگرفتن درصد خوردگي و احتمال ترك خوردگي در اثر تنش برآورد ميكند و مناسبترين آلياژ را براي شرايط محيطي كاربر انتخاب مي نمايد. در اين نرم افزار با استفاده از بانك اطلاعات فروشندگان مواد اوليه بهترين سايز و مدل لوله به كاربر پيشنهاد مي گردد.

Electronic Corrosion Engineer یا به اختصار ECE ابزاری جهت تخمین کمی میزان استهلاک و انتخاب مواد برای سیستمهای تولید نفت و گاز و تاسیسات پردازشی است. در قلب این برنامه مدلی به منظور آنالیز استهلاک و انتخاب مواد جای گرفته که به صورت دقیقی بر اساس داده های آزمایشاهی و مطالعات کالیبراسیون برای خطوط لوله کشی کار میکند. این برنامه ابزارهای ارزشمندی دارد. به عنوان مثال ابزاری جهت پیش بین سرعت خوردگی برای فولاد کربن در شرایط مختلف وجود دارد. ابزار دیگری برای پیش بینی ریسک و ارزیابی فولاد کربن وجود دارد. یکی دیگر از ابزارهای این نرم افزار به منظور ارزیابی آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی است که بر اساس شرایط محیطی مختلف بهترین آلیاژ را معرفی کرده و به طور خودکار ریسک فرسایش، ترک خوردگی و تست استرس آن را انجام میدهد. برای محاسبه هزینه های کلی چرخه زندگی فولاد کربن و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی، ابزاری در نظر گرفته شده که برای تک تک اقلام آن میتوان مقایسه دو به دو انجام داد.

امکانات و ویژگی ها:

  • پیش بینی سرعت خوردگی و فرسایش در شرایط مختلف محیطی بر اساس اصول علم شیمی
  • ارزیابی میزان خوردگی در شرایط بحرانی و محاسبه گرانروی روغن، برش آب، جریان و زاویه حرکت
  • محاسبه خروجی برای چندین حالت مختلف
  • ارزیابی خط شکست فولاد کربن با در نظر گرفتن خطرات وخمردگی عمومی و متخلخل
  • ارزیابی کمی از مناسب بودن آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی با در نظر گرفتن ماتریسی از عوامل از جمله دما، فشار، سطح PH
  • توانایی تجزیه و تحلیل هزینه چرخه عمر با توجه به سرعت ساخت، اندازه گیری لوله ها و روشهای کنترل خوردگی
  • فایلهای راهنما به همراه مراجع