رزرو فضای آموزشی

تحویل کلاس در ساعت هماهنگ شده الزامی می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی غیر مجاز که از نظر قوانین کشور

رزرو کلاس تنها در صورت پرداخت کامل هزینه امکان پذیر می باشد

ادامه کلاس به بیش از زمان رزرو شده تنها در صورتی مجاز است که وقت بعد از کلاس آزاد باشد و منوط به پرداخت هزینه اضافی است.

پذیرایی در محوطه هال امکان پذیر و در فضای کلاسها ممنوع می باشد

شرایط کنسلی

 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای صبح روزهای شنبه تا چهارشنبه 24 ساعت قبل می باشد
 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای بعدازظهر روزهای شنبه تاچهارشنبه 48 ساعت قبل می باشد.
 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای پنج شنبه و جمعه 5 روز قبل می باشد.

 • کلاس 1
 • ظرفیت 15 نفر
 • امکانات :
  • تلویزیون ال سی دی
  • سیستم صوتی
  • تخته وایت برد
  • صندلی
  • امکان استفاده از فضای اشتراکی هال جهت پذیرایی
قیمت ها به تومان می باشد شنبه تا چهارشنبه صبح شنبه تا چهارشنبه از 12 تا 16 شنبه تا چهارشنبه بعد از ساعت 16 پنج شنبه ها جمعه ها
کلاسهای 1 و 2 نفره
کلاسهای 3 و 4 نفره
کلاسهای 5 تا 9 نفره
سایت 1
سایت 2

لطفا مشخصات دقیق کلاس درخواستی را در فرم زیر وارد نمایید و کلید محاسبه رو بزنید

تاریخ روز هفته انتخاب کلاس ساعت شروع ساعت پایان تعداد جلسه

تحویل کلاس در ساعت هماهنگ شده الزامی می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی غیر مجاز که از نظر قوانین کشور

رزرو کلاس تنها در صورت پرداخت کامل هزینه امکان پذیر می باشد

ادامه کلاس به بیش از زمان رزرو شده تنها در صورتی مجاز است که وقت بعد از کلاس آزاد باشد و منوط به پرداخت هزینه اضافی است.

پذیرایی در محوطه هال امکان پذیر و در فضای کلاسها ممنوع می باشد

شرایط کنسلی

 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای صبح روزهای شنبه تا چهارشنبه 24 ساعت قبل می باشد
 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای بعدازظهر روزهای شنبه تاچهارشنبه 48 ساعت قبل می باشد.
 • حداقل زمان کنسلی کلاسهای پنج شنبه و جمعه 5 روز قبل می باشد.